Potloden

daan (8): soms minder handig

OUDERS

“We werden via onze school in contact gebracht met Marleen van de Ven. Onze zoon Daan was soms minder handig in de sociale omgang bij conflicten bijvoorbeeld op het schoolplein. Door zijn onvermogen om op een rustige manier met conflicten om te gaan werd hij vaak boos en gefrustreerd. Marleen heeft heel knap eerst zijn vertrouwen kunnen winnen door hem spelenderwijs op zijn eigen nivo te benaderen en geduldig te wachten tot hij openstond voor haar benadering. Nadat het vertrouwen gewonnen was werd hij door haar bewust gemaakt van zijn reactie. Via een zelf bedachte mascotte kon hij ook door zijn naaste omgeving op zijn reactie gewezen worden wanneer dat zich voordeed en werd hij zich zelf daarvan bewust.

Na deze bewustwording werd er gewerkt aan een verbeterplan waarbij zijn directe omgeving door Marleen heel knap in het verbeterproces werd betrokken. Bijvoorbeeld middels rollenspellen. Als ouders waren wij in eerste instantie minder gelukkig met het betrekken van vriendjes van hem in dit proces maar Marleen heeft Daan hier zo veel zelfvertrouwen in gegeven dat hij zelf geen problemen zag in het betrekken van anderen. Wij hebben als ouders toen wel ingestemd en Daan heeft zijn ‘supporters’ toen benaderd om hem te ondersteunen. Heel dapper van hem. Er waren eigenlijk alleen positieve reacties van iedereen.

Inmiddels is het traject afgerond en is Daan evenwichtiger geworden. Hij weet conflicten beter en rustiger op te lossen en put hier weer zelfvertrouwen uit. Marleen heeft hier op een hele plezierige manier aan bijgedragen. Aan de ene kant met tact en geduld, maar ook wel werkend naar een resultaat. “